Alfabetisk ordliste

A B C D E G H I J K M N O R S T U W Y Z

A  
Age............................. Noe som  går oppover.
Age-empi.................... Oppoverrettet albueslag.
Age-uke...................... Oppoverrettet blokkering.
Age-zuki...................... Oppoverrettet slag. Starter som et vanlig rett slag, men knyttneven baner seg oppover, slik at oversiden av knokene er treffpunkt.
Ai................................ Harmoni.
Aikido.......................... Japansk budoart, grunnlagt av Uchibo, Morhei (1883-1969).
Aite............................. Motstander i en konkurranse.
Aiuchi.......................... Konkurranseterminologi: Samtidig slag/treff fra begge utøvere.(Ingen får poeng.)
Aka............................. Rød.(Noe som er rødt.)
Aragaki, Seisho............ Karatemester på Okinawa (1840-1918). O'Senseis første læremester i karate.
Arigato........................ Takk (uformell).
Ashi............................. Fot eller bein.
Ashi-barai.................... Feie med foten.
Ato.............................. Gå bakover.
B  
Barai............................ Feie.
C  
Chito-kai..................... "1000 Kina organisasjon" Betegnelse på organisasjonen.
Chito-ryu..................... "1000 Kina skole" Betegnelse på stilarten.
Chitose, Dr. Tsuyoshi... Chito-ryus grunnlegger (1898-1984). Født i Kume, Okinava. Også referert til som O'Sensei.
Choku-zuki.................. Rett slag.
Chudan........................ Midten. Området fra beltet og opp til halsen.
D  
Dachi........................... Stilling.
Dan.............................. Grad som indikerer svart belte eller høyere.
Do............................... Vei.
Domo.......................... Takk (uformelt).
E  
Empi........................... Albue
Empi-uchi..................... Albueslag.
G  
Gedan......................... Lavt.
Gedan-barai................ Nedoverrettet blokkering/feiing.
Gedan-zuki.................. Lavt støt.
Geri............................. Spark (hvilken som helst type).
Gi................................ Karatedrakt.
Gi-o-naoshite............... Kommando: Rett på gien!
Gyaku.......................... Motsatt.
Gyaku-zuki.................. Slag over bakerste fot.
H  
Hai.............................. Ja.
Heiko-dachi................. Stilling der føttene står parallelt, med omtrent en hoftebreddes avstand.
Heisoku-dachi.............. Stilling der føttene står parallelt og inntil hverandre.
Hidari........................... Venstre.
Hiki-ashi...................... Å trekke fremste fot tilbake, for eksempel ved spark.
Hiki-te......................... Å trekke hånden tilbake, for eksempel ved spark.
I  
Ichi.............................. Tallet en.
J  
Jodan........................... Høyt.
Jodan-age-uke............. Høy oppoverrettet blokkering.
Ju................................. Tallet ti.
K  
Kamae......................... Holdning, kampstilling.
Kara-te........................ Tom hånd.
Karate-do.................... Karatens vei.
Karate-ka.................... Karateutøver.
Kata............................ Form. Formelt, fastlagt mønster og bestemt rekkefølge av teknikker.
Keage.......................... Snapspark av forskjellige typer.
Kekomi........................ Spark der vekten legges inn i sparket.
Ki................................ Indre energi/kraft.
Kiai.............................. Krefter som møtes. Rop/skrik som brukes for å frigjøre mer kraft i en teknikk.
Kihon........................... Grunnleggende eller fundamental.
Kihon-dosa.................. Grunnleggende bevegelse.
Kihon-kata................... Grunnleggende form.
Kiyotsuke.................... Kommando: Oppmerksomhet!
Kumamoto................... Byen der Chito-ryu har sitt hovedsete. Ligger på øyen Kyushu, Japan.
Kyu............................. Nivå, henspeiler på grader under shodan.
M  
Ma............................... Avstand.
Mae............................. Front.
Mae-geri...................... Frontspark.
Mae-geri-kekomi......... Se: Mae-kekomi
Mae-keage.................. Snapspark framover.
Mae-kekomi................ Frontspark med thrust.
Mae-kekomi-geri......... Se: Mae-kekomi
Mae-te-zuki................. Slag over fremste fot. Slaget kan følge etter et skritt fremover eller bakover, men steget brukes ikke til å tilføre kraft, dette i motsetning til oi-zuki.
Mae-ukemi.................. Flatt fall fremover.
Mawate....................... Kommando: Snu!
Migi............................. Høyre.
Mokuso....................... Meditere.
Musubi-dachi............... Stilling der helene samles, mens tærne peker fra hverandre i en vinkel på omtrent 45 grader.
N  
Naoshite...................... Å rette eller å justere.
Ni................................

1. Ta retning av ...

2. Tallet to.

O  
O'................................ Prefiks som indikerer noe som er stort (O'Sensei, O-uchi-mawashi-geri etc.)
Obi.............................. Belte.
Oi-zuki......................... Slag over fremste fot der slaget er koblet til et steg fremover, og hvor steget tilfører kraft i slaget i motsetning til ved mae-te-zuki.
Otagai.......................... Hverandre.
Otagai-ni...................... Ta retning av partner.
O-uchi-mawashi-geri.... Rundspark fra utsiden og inn der foten går i en lang bue.
R  
Rei............................... Hilsen. Kommando: Bukk!
Reigi Saho.................... Den høflighet og etikk som er forventet av en budo-ka.
Ritsurei......................... Stående bukking.
Roku-kyu..................... 6. kyu. I Norge tilsvarer dette gult belte.
Ryu.............................. Tradisjonelt system eller skole.
S  
San.............................. Tallet tre.
San-ren-zuki................ Tre fortløpende slag med annenhver hånd uten pause.
Sei............................... Tallet ti.
Seiken.......................... Vanlig knytteneve.
Seiken-no-migi-hidari... Slag mot høyre og mot venstre. Kihon.
Seiretsu........................ Kommando: Still opp på rekker!
Seisan-dachi................. En av de mest brukte stillingene i Chito-ryu. Den er ca. en hoftebredde bred og litt lengre enn lengden fra kne til hel. Ca. 60% av vekten er på forreste fot, som er godt bøyd. Tærne peker fremover.
Seiza............................ Formell sitteposisjon.
Sempai......................... Eldre bror. Elev som har trent lenger enn deg.
Sempai-ni..................... Ta retning av Sempai.
Sensei.......................... Lærer, eg. født før.
Sensei-ni...................... Ta retning av Sensei.
Shi............................... Tallet fire.
Shiko-ashi-dachi.......... Dyp stilling der knær og tær peker omtrent 45 grader ut til hver side. Stillingen er omtrent to hoftebredder bred.
Shiko-dachi.................. Samme som shiko-ashi-dachi.
Shiko-oi-zuki............... Slag fremover når man beveger seg i shiko-dachi.
Shiko-zuki.................... Slag til siden når en står i shiko-ashi-dachi.
Shodan........................ Svart belte av første grad.
Shomen........................ Front.
Shomen-ni.................... Ta retning av fronten.
Showa......................... Opplysende fred. Kort tekst om holdning fremført ved slutten av treningen.
Shugo.......................... Alle.
Soremade.................... Kommando: Stopp alt!
Soto............................. Ytre. Prefiks som indikerer at teknikken kommer fra innsiden og utover.
Soto-hachi-dachi.......... Se: Soto-hachiji-dachi.
Soto-hachiji-dachi........ Ventestilling med omtrent en hoftebreddes avstand mellom føttene og tærne pekende ut til sidene med ca. 45 grader.
Soto-uke...................... Ytre blokkering. Blokkering som går fra innsiden og utover.
T  
Tanden......................... Mageregionen.
Tori.............................. Angriper.
Tsuki............................ Slag med knytteneven i rett bevegelse.
U  
Uchi.............................

1. Å slå.

2. Indre. Indikerer at en teknikk går fra utsiden og innover.

Uchi-hachi-dachi.......... Se: Uchi-hachiji-dachi
Uchi-hachiji-dachi........ Stilling der tærne peker innover, og det er omtrent en hoftebreddes avstand mellom helene. Tærne skal stå på linje. Vanlig som startstilling.
Uchi-uke...................... Innerblokk. Blokkering som går fra utsiden og inn.
Uke.............................

1. Blokk.

2. Forsvarer/mottaker.

Ukemi.......................... Fallteknikk hvor en beskytter kroppen mot skade ved feiinger, kast o.l.
Uke-wasa.................... Blokkeringsteknikker.
W  
Wa.............................. Fred, ro.
Wasa........................... Teknikk.
WKF........................... World Karate Federation
Y  
Yame........................... Kommando: Stopp/slapp av!
Yoi.............................. Klarposisjon.
Yoko........................... Side.
Yoko-geri.................... Sidespark.
Yoko-kekomi.............. Sidespark med thrust.
Yoko-kekomi-geri....... Se: Yoko-kekomi.
Z  
Zanshin........................ Mental tilstand der en er fullstendig årvåken.
Zarei............................ Å bukke når en sitter i seiza.
Zuki............................. Slag/støt i rett bevegelse.
-Zuki............................ Slag. Ordet er en form av tsuki (slag) som blir brukt i slutten av sammensatte ord.
Zuki-wasa.................... Slagteknikker.