Gradering

I Chito-ryu bruker vi kyu-grader og dan-grader. Kyu-gradene omfatter beltegradene under svart belte og dan-gradene de ulike gradene av svart belte.

Grad, farge på belte og krav:

Grad Junior (under 16år) Senior (16år eller mer) Krav
10.kyu Hvitt med 1 rød stripe - - - Pensum står i teknisk manual.
9.kyu Hvitt med 2 røde striper - - - Pensum står i teknisk manual.
8.kyu Hvitt med 3 røde striper - - - Pensum står i teknisk manual.
7.kyu Hvitt med gul stripe - - - Pensum står i teknisk manual.
6.kyu Gult Gult Pensum står i teknisk manual.
5.kyu Orange Orange Pensum står i teknisk manual.
4.kyu Grønt Grønt Pensum står i teknisk manual.
3.kyu Blått Blått Pensum står i teknisk manual.
2.kyu Purpur Purpur Pensum står i teknisk manual.
1.kyu Brunt Brunt Pensum står i teknisk manual.

Shodan

Svart med hvit stripe Svart Pensum står i teknisk manual.

Jun-Shidoin

Hjelpeinstruktør

    Må ha trent minst et år etter å ha oppnådd Shodan. Må være minst 19 år og bestå egen prøve/gradering.
Nidan     Må ha trent minst et år etter oppnådd Jun-Shidoin. Sochin, fritt valgt kata, Henshuho 11-20, dømming og essay.
Sandan     Rohai sho/dai, fritt valgt kata, Henshuho 21-28, dømming og essay.
       

 

Juniorer kan ikke gradere seg til svart belte, men kan gradere seg til svart belte med hvit stripe. Etter fylte 16 år kan de gradere seg på nytt for å få ordinær gradering til shodan.

De av dere som er 16 år eller eldre, som skal gå direkte til 6.kyu (gult belte), kan oppnå graden i løpet av et halvt år dersom dere trener mye.

NB! Utøvere må være registrerte medlemmer av en Chito-Ryu-klubb og ha betalt graderingavgift for å få gradere seg.